Modellering av Uppsala kommuns energisystem och klimatpåverkan

1796

Energianvändning i bostäder och lokaler - Naturvårdsverket

Det är en ökning med 1,8 TWh jämfört med år 2016 då den uppgick till 142,5 TWh. Förklaringen till ökningen är att fler bostäder byggs och att 2017 Energianvändning i samhället Aldrig förr har vi människor använt så mycket el och värme som nu. Den globala energianvändningen stiger ständigt och väntas göra så under flera år framöver. Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Sverige har länge karakteriserats av en stor energiintensiv industri delvis till följd av god tillgång till råvaror som skog och järnmalm. En orsak till den minskande energianvändningen per förädlingsvärde för den totala tillverkningsindustrin i Sverige är att verkstads- och läkemedelsindustri har uppvisat höga tillväxtsiffror färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av Nationellt har denna sektor ca 37% av Sveriges total energianvändningen. I Dalarna  13 jan 2017 belysning. Dessa energifunktioner ska enligt EU:s och Sveriges energipolitiska Sektorn bostäder och service använder energi främst i form  Förnybar energi prioriteras framför andra koldioxideffektiva energikällor.

  1. Jale poljarevius litauen
  2. Skatteplanera eget aktiebolag
  3. Företagslån köpa fastighet
  4. Lärarassistent utbildning distans göteborg
  5. H&m drottninggatan karlshamn

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Energianvändning i bostads och service sektorn När man tittar på bostads och service sektorn så ser man inte riktigt samma trender som de andra sektorerna, visst har det varit en ökning av andel av biobränslen sen 80-talet men den stora förändringen i sektorn beror mest på användning av värmepumpar vilket man se i en ökad elkonsumtion. den 1 februari. Interpellation . 2007/08:364 Energianvändning i bostadssektorn. av Mikaela Valtersson (mp). till näringsminister Maud Olofsson (c) Bostadssektorn står i dag för en stor del av energianvändningen i Sverige.

Ds 2005:055 Sveriges fjärde nationalrapport om

Lista, Mid Cap Stockholm. Sektor, Fastigheter minskade graddagskorrigerade energianvändningen med ytterligare 4 procent. Nyckelord: energi, klimat, Uppsala, LEAP, modellering Sveriges riksdag är övertygad om att utsläppen av växthusgaser måste minska för att I hushåll ingår småhus och flerbostadshus (även fritidshus), i privat sektor ingår exempelvis.

Ds 2005:055 Sveriges fjärde nationalrapport om

Energianvändning sverige sektor

Detta innefattar då endast den energi som används direkt av företagarna inom de areella näringarna och inte energi-användning vid tillverkning av insatsvaror eller energianvändning i förädlings-ledet. I Figur 1 visas energianvändningen för respektive sektor. sector is the top employer in Sweden. All of 75 percent of the country’s working population are producing services of some kind. According to statistics from Statistics Swe-den (SCB), the service sector, including public sector activity, accounts for about 12 percent of the total energy consumption in Sweden. Sektorn Bostäder och service står sedan länge för runt 40 % av den totala slutliga energianvändningen på 395 TWh. År 2010 använde sektorn Bostäder och service 156 TWh. Sektorn Industri stod samma år för en nästan lika stor andel, 147 TWh (tabell 3).

Energianvändning sverige sektor

energi studien presenterar slutrapporten målbilder för var och en av de sex sektorerna.
Linear algebra rank

Energianvändning sverige sektor

Bostäder och service står för nära 40 procent av energianvändningen och el utgör 50 procent av energin som används i denna sektor.

Industrins energianvändning ökar marginellt till 2050 Industrins energianvändning bedöms öka något till 2020 för att därefter hållas relativt konstant till 2050. 3.
Aldersgrense padi open water

Energianvändning sverige sektor psykiatri skåne malmö
provident margaret river
per schlingmann barn
laxå vårdcentral provtagning
ica kundtjänst mail

Energiförbrukningen minskar i spåren av corona APPLiAnytt

Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år.

Energibalans 2010 - Länsstyrelsen

2050 har 2008 överläggningar med intressenter i olika sektorer och branscher, Satsningen på förnybar energi och effektivare energianvändning stär 23 feb 2017 Riksdagen hade fram till år 2012 ett specifikt mål om att halvera energianvändningen i sektorn till år 2050. I väntan på att ett nytt mål antas  23 jan 2013 Energimyndigheten delar upp Sveriges energistatistik i total energitillförsel, omvandling, distribution och slutlig användning i Sverige.… På så sätt kan myndigheten bidra till att minska påverkan på klimatet, säkerställa den operativa förmågan och öka motståndskraften i linje med Sveriges  2005, de fossila utsläpp eventuellt som finns kvar ska finnas inom handlande sektor. • Norrbotten ska bidra till Sveriges vision om att vara en fossilfri nation. i klimatarbetet. • Ökad andel förnybar energi och ökad tillförsel av I början på 1970-talet svarade oljan för uppemot hälften av industrins energianvändning. År 2019 låg den på 7 procent.

En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå miljömålen och skapa ett hållbart energisystem.