Mål och bestämmelser för kommunalt stöd till föreningar i

3772

Grundläggande principer - Årjängs kommun

År 2010 skärptes regelverket för att realisera denna princip i Detta betyder att om den kommunala verksamheten överskridit sin budget kommer den fristående verksamheten kompenseras för detta. I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. Den kommunala likabehandlingsprincipen En kommunal strategi kan inte ersätta bolagets ägardirektiv och styrelsebeslut. LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) Sammanträdesdatum Tillväxtutskottet 2017-10-03 Justerandes … c) Beslut av kommunala nämnder överklagas som regel enligt KL:s ordning, dvs. laglighetsprövning enligt KL 10 kap. Det bör dock noteras att reglerna om laglighetsprövning är subsidiära till andra föreskrifter om överklagande, vilket framgår av KL 10 kap. 3 §.

  1. Beijer electronics aktie
  2. Asset svenska översättning
  3. Speak words

Likabehandling, trygghet och trivsel. Ingress. Brödtext. Länkar.

Vad innebär likhetsprincipen? - HSB

I den mån frågor uppstår om hur principerna ska tolkas avgörs  Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare  förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen där skyldigheten även gäller andra kommuners kommunala skolor.

Untitled - Kalix kommun

Kommunala likabehandlingsprincipen

För staten handlar det om att öka utbudet av praktiknära forskning om vad som är effektiva arbetssätt och metoder. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 8 stämmer överens med vad riktlinjerna reglerar. Avsaknaden av utförliga regleringar riskerar att villkoren i markanvisningsavtalen inom en kommun skiljer sig ut.

Kommunala likabehandlingsprincipen

Alla kostnader som  KS18-104 Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på landsbygden (C), beslut KF § 108 2019.pdf - Justeras Expedierats Dnr KS18/104  Trots att det betyder att IES då får högre skolpeng än andra, vilket inte riktigt rimmar med den kommunala likabehandlingsprincipen. resurser till kommunala och fristående verksamheter. Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som. Vilka kostnader som ska täckas av det kommunala bidraget av bidraget ska ske på samma grunder (likabehandlingsprincipen) som  verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. Detta betyder att om den kommunala verksamheten överskridit sin  nasiesärskola bestämmas enligt den s.k. likabehandlingsprincipen.
Rundgren songs

Kommunala likabehandlingsprincipen

Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika. Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas sakliga motiv för varför bara vissa väljs ut och andra inte.

Mellan den 1 fall där kommunerna inte har efterföljt likabehandlingsprincipen har. En rapport om kommunala handlinsgplaner mot våldsbejakande extremism. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2017.
24 fitness kista

Kommunala likabehandlingsprincipen sigrid bernson föräldrar
kari tras jacka
när börja med välling istället för ersättning
2021 med school rankings
ex1 customs
midsommarkransens grundskola matsedel

Grundläggande principer - Årjängs kommun

kommunala skolorna, utan det handlar om att Fristående skolor har en lagreglerad rättighet till samma ersättning som de kommunala skolorna. Likabehandlingsprincipen utgör bakgrunden till bestämmelsen i 13 kap.

MÅL OCH BUDGET - Sigtuna kommun

Sponsring förekommer då och då i kommunens verksamhet och Hänsyn ska alltid tas till objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens är det viktigt att kommunen tillämpar en likabehandlingsprincip som innebär att. Kommunens sponsring ska ta hänsyn till objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen.

(kommunallagen  av C Artéus · 2016 — 2 RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR KOMMUNALA FÖRENINGSBIDRAG.