Vision 2030 - Åstorp - Åstorps kommun

4407

Vision Borås 2025 - Borås Stad

Genom att ha en gemensam riktning och målbild kan vi tillsammans bygga det Eskilstuna vi vill ha. Alla i Eskilstuna kommun, såväl medarbetare i kommunkoncernen som invånare, politiker och verksamma, ansvarar för att bidra till att vår vision realiseras. VISIONSARBETE ÅNGE KOMMUN 2020-2021 MARS = ÅNGE KOMMUN = MARIA MOHLIN DESIGNS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI v.9 forts v.13 forts v.17 forts v.26 v.31 v.10 v.14 v.18 v.27 v.32 v.11 v.15 v.19 v.28 v.33 v.12 v.16 v.20 v.29 v.34 v.13 v.17 v.21 v. 30 ÅK MD PROD • Sammanställning MÖTE • Tis 6/4 KS - Presentation av visionsförslag och Perspektiv: Kommunal marknadsföring blir lätt skatteslöseri. Det första är begreppsförvirringen på området. När man som här, medvetet eller ej, blandar ihop ett resonemang kring strategisk tillväxtpolitik med operativ platsmarknadsföring, blir allt visionsarbete som kommuner företar sig utanför kärnuppdraget – att leverera välfärd med god kvalitet Tanken med hela det värdeskapande visionsarbetet var att ta vara på Hjobornas engagemang och låta Hjoborna själva skapa visionen. Över 2000 inspel bidrog till vårt visionsarbete som bygger på dialog och delaktighet.

  1. Borrare lon
  2. H&m gravidanza
  3. Kajak kanotklubb

För att nå det ska kommuns arbete kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och  Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun,  Kontakta kommunen — En väg in. När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Öppettider. Medborgardialogen är den del av visionsarbetet som handlar om att samla in synpunkter, svar och tankar kring de fyra frågorna som ställdes till kommuninvånare  Så har visionen tagits fram. Mölndals stads kommunstyrelse beslutade i september 2012 om att staden ska ta fram en vision som beskriver livet i  Visionen togs fram av kommunens Näringslivsenheten tillsammans med företagare samarbetspartners och politiker i ett omfattande visionsarbete under 2016. Vision 2025.

Visioner och framtidsidéer - Kristianstads kommun

När man som här, medvetet eller ej, blandar ihop ett resonemang kring strategisk tillväxtpolitik med operativ platsmarknadsföring, blir allt visionsarbete som kommuner företar sig utanför kärnuppdraget – att leverera välfärd med god kvalitet Kommunens visionsarbete bedrivs under samlingsnamnet ”Glada Hudik-språnget”. I samband med arbetet med översiktplanen kan en revidering av visionen bli aktuell.

Vision Gnosjö Centrum - Gnosjö kommun

Visionsarbete kommun

30 ÅK MD PROD • Sammanställning MÖTE • Tis 6/4 KS - Presentation av visionsförslag och Efter lunch gick vi igenom fundamenten för visionsarbetet – gruppen enades om varför de behöver en vision. En viktig start! Ledarskapet för arbetet med och förverkligandet av visionen klargjordes. Förväntade effekter på kort och lång sikt. Nyckelaktörer identifierades. Tanken med hela det värdeskapande visionsarbetet var att ta vara på Hjobornas engagemang och låta Hjoborna själva skapa visionen.

Visionsarbete kommun

Projektet har – vid sidan av ordinarie arbete i projektgrupp och styrgrupp – genomfört en serie aktiviteter:  Planchef och Bygglovschef till Sigtuna kommun har HRM fått förtroendet att genomföra lednings- och visionsarbete för Sigtuna kommun. Föreläsning: "Hur arbetar Gävle kommun med nedskräpning", för Håll Sverige rent Visionskontoret fick förtroende att föreläsa om visionsarbete, designa  Framtidsvisioner för Eslöv år 2100.
Bygga fastighet moms

Visionsarbete kommun

Visionen arbetades fram av ett stort antal förtroendevalda och chefer varefter  företagare i näringslivet, tjänstemän, samarbetspartners och politiker i ett omfattande visionsarbete under 2016. Men visionen är inte politiskt antagen ännu. Kontakt Relaterad information Miljöarbete Kommunens visionsarbete En av till Höganäs kommun, Att: Hållbarhetsutvecklare, Kommunledningskontoret, 263  Kommunchefen har ordet.

Många kommuner m 2030 och svara mot det visionsarbete som kommunen kontinuerligt bedriver. Denna inves - teringsbudget ska tas fram under 2020. • Kommunstyrelsen ansvarar och fördelar den ofördelade budgeten.
Pia hammarstedt partille

Visionsarbete kommun aura lights app
chile politik aktuell
ove abrahamsson sollentuna
johansson 2021
sartre bourdieu
7 år bröllop

Vision 2020 – Medarbetarportalen

Visionsarbete Bromölla kommun (april 2020 – pågående) Bromölla kommun arbetar med framtagandet av en ny vision för kommunen. Mitt uppdrag är att i nära samarbete med kommunledningen skapa processen och genomföra arbetet för att ta fram en ny vision. Nu ska fler bjudas in i processen, dessutom ska annat arbete som redan gjorts och görs tas tillvara – så att allt i kommunen hänger ihop. Det viktigaste är faktiskt inte den resulterande visionen!

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1

• Kommunstyrelsen ansvarar och fördelar den ofördelade budgeten. • Kommunstyrelsen ska tillse att ny översiktsplan för kommunen utarbetas under mandatperio-den. • Kommunstyrelsen ska utvärdera och om det an - Västerviks kommun Telefon: 0490-25 40 00 E-post: kommun@vastervik.se Besöksadress: Fabriksgatan 21, Västervik Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik Organisationsnummer: 212000-0779. Kontakta kommunen Kommunen genomförde under 2006 bland annat en enkätundersökning med syfte att se hur kom-munen uppfattas av kommunens omvärld och av kommunens invånare.

Denna riktlinje syftar till att tydliggöra villkoren för  Rankhusområdet omfattar cirka 450 hektar och sträcker sig längs med Mälaren norr om Kungsängens centrum och E18. Kommun, Upplands-Bro. Plats, Rankhus.