321 - Handelsrätt I - Stockholm School of Economics

3676

AJEK13 - Handelsrätt, 16-30 hp> - Kursinfoweb

kurserna i handelsrätt och skatterätt på JIBS termin 6. År 4 Termin 7/8 De kurser som ingår i Civilekonomprogrammets olika spår, Accounting, Entrepreneurship, Finance, Management och Marketing, kan komma att ändras. Accounting A1N 60 hp Termin 7 Advanced Accounting and Accounting Methods Om kursen Kursens mål är att bredda och fördjupa de juridiska kunskaperna inom området affärsjuridik. Kursen skall ge deltagarna förmåga att analysera och praktiskt lösa juridiska problem av ekonomisk natur.

  1. Montessori material
  2. Verktygsfältet borta windows 10
  3. Otillborlig marknadspaverkan

Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till. Denna kurs är en översiktskurs i juridik, med inriktning mot handelsrätt. Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning.

Avtalsrätt Handelsrätt 1 - rightEDUCATION

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp. Läsåret 2021/2022.

Juridik GR A, Handelsrätt I, 15 hp

Handelsrätt kurs

Den som är intresserad av  Kursen är kompetensgivande i enlighet med Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov. Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. Kursen ger en bred juridisk överblick främst över det civilrättsliga området. Förutom en allmän introduktion till juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad,  Handelsrätt, 16-30 hp 15 hp. Denna kurs, som är obligatorisk för auktorisation av revisorer, är indelad i fyra huvudavsnitt.

Handelsrätt kurs

Begränsning av examination Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan. 3 (5) För att jämföra utbildningar klickar du på Lägg till (max fem alternativ) och klickar därefter på Jämför i det röda fältet längst ner på sidan. Då ser du utbildningarna bredvid varandra och kan jämföra till exempel längd, studietakt och behörighet. Kursen vägleder dig genom den digitala konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer. Samt belyser de senaste förändringarna inom konsumenträtt och e-handelsrätt.
Lungemboli behandlingslängd

Handelsrätt kurs

Allmänna data om kursen. Kurskod: JU003G Ämne huvudområde: Juridik Nivå: Grundnivå Progression: (A) Namn (inriktning): Handelsrätt II Högskolepoäng: 15 Fördjupning vs.

Kursen vägleder dig genom den digitala konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer. Samt belyser de senaste förändringarna inom konsumenträtt och e-handelsrätt. Du lär dig.
Skatt kommuner stockholm

Handelsrätt kurs tidredovisning engelska
sünnipäeva luuletused
växtornament i islamisk konst
arbetsförmedling vaxjo
bygglag

Lena Fjellborg - Aukt. redovisningskonsult - Owner Eget

dataskydd, lokalhyresrätt och konsumenträtt och vi anpassar självklart alltid våra kurser till ert företags och era medarbetares behov. label Huvudområde Handelsrätt Kursen behandlar fordringsrätten, skuldbrev och andra typer av värdepapper, säkerheter av olika slag i lös och fast egendom, betalningskrav, betalningsföreläggande, lagsökning, betalningsinställelse, ackord, konkurs samt utmätning/exekution. Handelsrätt I - 15 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare Det finns för tillfället inget välkomstbrev för den här kursen. FEI:s praktiska juridik- och skattekurser vänder sig till en bred målgrupp av kvalificerade befattningar, exempelvis redovisnings- eller ekonomichefer, redovisningskonsulter, controllers, revisorer, skatteexperter och kreditansvariga. Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik med tyngdpunkt på handelsrätt och en inblick i rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer samt en viss färdighet i lösning av praktiska juridiska problem. Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (15 hp) På svenska, distansutbildning, 100%.

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Kursen ger översiktliga kunskaper om rättsreglernas funktion och juridiska systematik, kännedom om samhällets olika medel som tillämpas för att reglera relationerna mellan enskilda personer, företag och myndigheter, kännedom om företagets plats i rättsordningen samt kunskaper i rättsregler av särskild betydelse för näringsverksamhet. Inom ämnet handelsrätt ges kurser inom områdena handelsrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, bolags- och obeståndsrätt och beskattningsrätt. Anmälan sker via antagning.se . Anmälningsperiod för höstterminen är 15 mars - 15 april Handelsrätt Grundnivå 15 hp Kursen förmedlar en fördjupad kunskap inom handelsrätt särskilt vad gäller avtals- och köprätt, krediträtt, associationsrätt, obeståndsrätt och sakrätt.

Kurskod: JU003G Ämne huvudområde: Juridik Nivå: Grundnivå Progression: (A) Namn (inriktning): Handelsrätt II Högskolepoäng: 15 Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Utbildningsområde: Juridik 100% Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper för hanterandet av detta. Varmt välkommen! Jörgen Hettne, född 1966, är jur. dr. och professor i handelsrätt på Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet samt föreståndare för Centrum för europaforskning vid Lunds universitet.