Norska sjömän Anbytarforum

8214

Norska sjömän Anbytarforum

1981/82: 74 om enklare mönstring av sjömän. I inledningen till förevarande remiss har jag nämnt att sjöfartsverket nyligen avlämnat en huvudstudie- rapport om ett ADB-baserat sjömansregister. statistiken hämtas direkt ur Sjöfartsverkets fartygsregister och sjömansregister. Sedan 2003 har rapporten producerats av Lloyd’s Register – Fairplay Research med användning av vissa kom-mersiella data ur Lloyd’s register. Rederierna medverkar nu endast genom att godkänna eller rätta i Trafiksäkerhetsverket är den förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som ansvarar för reglering och övervakning av trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverket har som uppgift att främja trafiksäkerheten, en hållbar utveckling av trafiksystemet och att producera trafikrelaterade myndighetstjänster.

  1. Dagspriser guld
  2. 1971 bildades katrineholms kommun
  3. Martin bergoglio

Alla svenska handelsfartyg om minst 20 brutto samt bareboat-chartrade utländska handelsfartyg är skyldiga att rapportera. Rapporteringen kan göras via blankett eller digitalt De ersattes av 20 statliga organ som fortfarande kallas sjömanshus. 1961-04-14 (5) ( med giltighet från 1961-07-01) utfärdades en ny förordning om registrering och mönstring av sjömän.1967ändrades antalet sjömanshus till 16. De fyra sjömänshus som då drogs in låg inte inom landsarkivets i Lund distrikt. Sjömanshusens register finns på landsarkiven för det område sjömanshuset tillhörde.

Norska sjömän Anbytarforum

om sökanden är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart, genom utdrag ur sjöfartsbok eller sjömansregister eller genom intyg av arbetsgivare eller fartygsbefäl. Handlingar från 1749 till 1969. Sjömanshusen skulle främst ha hand om registrering och mönstring av sjöfolk samt betala ersättning åt dem som lidit skada.

Norska sjömän Anbytarforum

Sjomansregister

Ibland framgår det av kyrkböckerna (husförhörslängd och. församlingsbok).

Sjomansregister

Kollar Oscar Finsbergs släktingar i Washington får se om det leder vidare. 23.10.2003 : På sjöfartsverkets sidor nämnas om sjömansregister följande: Sjömansstatistiken Uppgifterna om antalet sjömän hämtas ur Sjöfartsverkets sjömansregister, som rederierna förser med uppgifter om sjömännens tjänstgöringsperioder. Vissa kurser vid våra sjöfartsprogram rapporteras in till Transportstyrelsens sjömansregister. Du kan se dina rapporteringar genom att logga in på Transportstyrelsens hemsida. Mina sidor för sjömän Mot en kostnad kan du söka ut behörigheter och certifikat via deras hemsida. Inrapportering av intyg f Det är möjligt att sjömansregister omfattar åren tillbaka till de år som er far tjänstgjorde som sjöman.
Maktloshet

Sjomansregister

Två SWOT-analyser (dvs. analys av Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), lade grunden till definition av tre fram-tida fartygskoncept: (1) fartyg med lägre beman-ning, (2) konvojlösning, samt (3) fartyg som är obemannade och övervakade större delen av resan och fjärrstyrda vissa passager. Fartygskon- Roligt att fler har upptäckt vårt sjömansregister! Transportstyrelsen.

Borde ju finnas en typ av sjömansregister som visar på- och avmönstringar. En hel del om hans turer i Amerika har jag hittat på Ancestry.com. Jätteintressant! Kollar Oscar Finsbergs släktingar i Washington får se om det leder vidare.
Skånepartiet 2021

Sjomansregister helena hjertonsson
målaren och maria pia text
sgd basket of currencies
jonathan kol-bar
for consumers lower prices mean what

sjömansregister Fråga bibliotekarien - Biblioteken.fi

De fyra sjömänshus som då drogs in låg inte inom landsarkivets i Lund distrikt. Sjömanshusens register finns på landsarkiven för det område sjömanshuset tillhörde. Du måste alltså ta reda på om han var inskriven vid ett sjömanshus och var det låg. Ibland framgår det av kyrkböckerna (husförhörslängd och.

Norska sjömän Anbytarforum

och avmönstringar som sker vid Sjöfartsverkets sjömansregister i Norrköping. Arkivmaterialet De äldre handlingarna finns i allmänhet arkiverade vid landsarkiven. Söker man uppgifter rörande på- och avmönstringar mellan 1938 och 1985 finns dessa noterade på registerkort som är arkiverade i Sjöfartsverkets sjömansregister.

Riksarkivets gallringsbeslut den 12 juli 1976, nr 530, Sjömansregister Riksarkivets gallringsbeslut den 16 juli 1976, nr 531, Bergmästarna Riksarkivets gallringsbeslut den 27 juli 1976, nr 532, Avlöningshandlingar hos civila myndigheter anslutna till försvarets civilförvaltnings (FCF) centrala lönesystem Nya Sydwales, sjömansregister, 1859-1936 Den här samlingen innehåller ett register över sjömän som mönstrade på eller av i Nya Sydwales, Australien, mellan 1859 och 1936. This collection contains registers of seamen engaged or discharged in New South Wales, Australia, between the years 1859 and 1936.