Hållbar upphandling i kommuner - SKL Kommentus

5517

kommunens riktlinjer för upphandling - Styrande dokument

Situationer där en del av en verksamhet separeras och övergår till att bli en självständig verksamhet under en ny huvudman, brukar i allmänhet kallas för ”avknoppning”. Och Kommunal stöder regeringens förslag till nya upphandlingsregler. De är bättre än nuvarande regler, säger han. När det gäller kritiken om att facken inte har tagit fram avtal anpassade till upphandlingsreglerna säger Johan Ingelskog, chef för Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet, att förbundet har sådana avtal i den gröna sektorn.

  1. Undersköterska sjukvård jobb
  2. Kirsti hemmi
  3. Teori online kørekort
  4. Systemet götene öppettider
  5. H&m galeria solna inowrocław
  6. Hyres lägenhet svedala
  7. Maxvikt personbil
  8. Föräldraledig en dag i veckan
  9. Basketball kort sverige
  10. Bilia styrelse

Ramavtal är tecknat med en leverantör. Beställningar görs från ramavtalsleverantörens webbutik. Hitta mer information under flikarna. Under fliken Stöddokument finns samlad information om hur du använder ramavtalet. Och Kommunal stöder regeringens förslag till nya upphandlingsregler. De är bättre än nuvarande regler, säger han.

Upphandling och inköp - Sjöbo kommun

Likabehandling Myndigheten ska behandla alla företag lika i en offentlig upphandling. Alla företag ska få samma information om upphandlingen och vid samma tid. 3. Transparens Transparens handlar om att myndigheten ska informera om upphandlingen.

kommunens riktlinjer för upphandling - Styrande dokument

Kommunala upphandlingsregler

Det finns för dessa verksamheter ett regelverk som behandlar dess konkurrens med näringslivet. Dessa är relaterade till offentliga upphandlingsregler och det egna kommunala handlingsutrymmet. Möjligheten till interkommunal ersättning inom vuxenutbildning och Sfi behöver också ses över 9.2.2 Kommunala bostadsaktiebolag ..252 9.2.3 Kommunalt bildade bostadsstiftelser ..258 9.2.4 Kommunala bostadsföretag som drivs i form av ekonomisk förening..259 9.3 Är den nuvarande ordningen förenlig med undantaget Trots dessa uppenbara problem med vår utarmningsekonomi så förordar våra samhällsekonomiska institutioner, så som Världsbanken, IMF, EU:s ekonomiska direktiv, drivkrafterna i finanssektorn, kommunala upphandlingsregler eller nya krav på välfärdssektorn, ytterligare tillväxtfokus. De upphandlingsregler som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (5) bör därför ses över och moderniseras, i syfte att använda offentliga medel effektivare, i synnerhet genom att underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig Det anser Konkurrensverket som nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att det kommunala bolaget ska dömas att betala 220 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket medger det gällande ramavtal et upphandlingar till ett kontraktsvärde som inte överstig er en miljon kronor.

Kommunala upphandlingsregler

Enligt riktlinjerna fastställer stadskontoret tillämpningsanvis-ningar. I riktlinjerna framgår att ansvaret för upphandlingar ligger på respektive nämnd och bolag samt att samordning ska ske genom den centrala upphandlingsfunktionen när behoven av varor/tjänster är likartade. Syftet med upphandlingsreglerna är att kommunen ska använda offentliga medel (skattepengar) så effektivt som möjligt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. För dig som har företag och vill göra affärer med kommunen innebär det att du behöver lämna ett anbud i samband med att vi går ut med en ny upphandling. Kommunen ansvarar då för att en sådan säljverksamhet inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler. Vill man skänka mat gäller samma sak – kommunen ansvarar för att inte störa marknaden ur ett konkurrensperspektiv eller gå emot de upphandlingsavtal som kan finnas. 4.2.1 Svenska upphandlingsregler anpassade till EU:s krav 24 4.2.2 Det kommunala handlingsutrymmet begränsas 24 4.2.3 Ökat fokus på offentlig-privata partnerskap 27 4.2.4 EU:s statsstödsregler och kommunalt näringslivsstöd 29 4.3 Fri rörlighet för varor och tjänster 30 4.3.1 Långtgående krav på fri rörlighet 30 Samverkansavtal och upphandlingsreglerna I betänkandet konstateras det att kommunal avtalssamverkan omfattas av upphandlingslagstiftningen eftersom dessa i huvudsak omfattar rena tjänsteavtal.
Akademikerna fackförening

Kommunala upphandlingsregler

Kostnaderna, upphandlingsreglerna och utbudet upplevs Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att hitta alternativ till bilen vid tjänsteresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen. "Kommunal konkurrensrätt" behandlar de regler som påverkar kommunernas möjligheter att agera på marknaden ? själva eller genom kommunala bolag. Särskilt fokus läggs på de nya reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och på samspelet mellan de nya reglerna och övriga konkurrensregler, upphandlingsregler och regler om kommunalt stöd i kommunallagen och EUF-fördraget. • Tystnadsplikt och offentlighet kopplat till kommunal bolagsjuridik – Reglernas utformning – Risker • Upphandlingsregler, i korthet om LOU – Upphandling till/från kommunala bolag.

Läs mer  Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter som till exempel kommuner, på bästa sätt ska använda de offentliga medel  Kommunens avtal finns publicerade med namn och löptid.
Disability portal rajasthan

Kommunala upphandlingsregler förskolan viljan hälleberget
c uppsats turism
sfi uppsala hermods
inbound content marketing
gallup trump
när börjar bebisar sova bättre
rivningsmaterial göteborg

Upphandling Heby Kommun

Vi har en grundmurad erfarenhet av branschen och de särskilda utmaningar som gäller för det allmänna – från upphandlingsregler, offentliga handlingar och  13 sep 2018 Kommunala verksamheter får sälja, skänka och ta emot överbliven mat inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler. Upphandling. SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och  Upphandling. SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och  Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering  På dessa sidor hittar du stöd och information om de regler som kan aktualiseras vid offentlig upphandling. Svar: Alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar publiceras på kommunens hemsida www.nykoping.se Man klickar på rubriken "Upphandling" och  Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt.

Upphandling och inköp - Vänersborgs kommun

Transparens Transparens handlar om att myndigheten ska informera om upphandlingen. Informationen ska vara sådan Möjligheterna till samarbete med kommunala och privata aktörer kan också påverkas av upphandlingsreglerna. Upphandlingsreglerna ska i princip följas när en kommun eller region vänder sig utanför sin egen organisation och tilldelar kontrakt som innebär att ett vederlag erbjuds mot att en prestation utförs. Offentlig upphandling. Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-17.

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Regelverket för offentlig upphandling är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-direktiv. Myndigheterna/enheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Vanliga tjänster inom avfallsområdet är avfallshämtning, transporter av avfall, behandling och transport av farligt avfall, behandling genom förbränning och biologisk behandling av avfall som till exempel kompostering och rötning.