Utveckla svaren - en stödstruktur - Lektionsbanken.se - Lärare

3431

Lärarhandledning

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett väl fungerande sätt. Välutvecklade resonemang om resultatets rimlighet med tanke på felkällor. Det här resultatet är rimligt eftersom alla grupper som prövade experimentet fick samma resultat. Det är redan bevisat att ett ljus behöver syre för att överleva och att koldioxid tar bort syret eftersom det är en tung gas som bildar som ett lock över ljuset. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Analytiska resonemang om orsaker och följder (konsekvenser) Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till revolutionerna och konsekvenser av dem.

  1. Dubai work permit
  2. Ägarbevis fordon

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och  31 aug 2015 Att föra utvecklade resonemang är ett av flera kunskapskrav i svenska för årskurs 9. Det finns också med i ämnena: Samhällskunskap, geografi  underbyggda välutvecklade och väl underbyggda samt för resonemang som är om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till  Du för välutvecklade resonemang kring hur begreppen förhåller sig till varandra. Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer. Det kan  välutvecklade och väl underbyggda. Bedömningsaspekt – Resonemang kring verk och epok.

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter

väl fungerande att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande Hur du kan värdera olika ståndpunkter i t.ex. aktuella samhällsfrågor Du värderar olika ståndpunkter välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Föra resonemang om eget och andras musicerande

Välutvecklade resonemang

VT 2015 Lektion 6 Eleverna får fortsätta att arbeta vidare med sitt filmprojekt och leta fakta, många intressanta diskussioner uppstår varför/varför inte vi ska handla miljömärkta varor. Vi kom fram till att välutvecklade resonemang innehöll flera led och att det var bra att använda bindeord i sina meningar. Punkt 2 var alltså utvecklat resonemang, medan punkt 3 välutvecklat resonemang. Efter denna lektion där eleverna analyserat och bedömt nivån på olika elevers resonemang, så gjorde jag en liten sammanställning av välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berättar Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett väl fungerande sätt.

Välutvecklade resonemang

Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang  2020-jan-15 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. Dessutom ger eleven exempel på samhällsservice, yrken och verksamheter i samhället och för välutvecklade resonemang om deras funktion och hur de kan  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av underbyggda resonemang om budskap som är Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters. Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang. Sparad av Malin Vegehall · ReligionLärareUtbildningSkolaKommunikation. Mer information. Utvecklade motiveringar Välutvecklade motiveringar.
Craniosynostosis treatment

Välutvecklade resonemang

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord och begrepp i resonemang om sam-hällsfrågor. för eleven kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

tivt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt beskriva sin upp-levelse av läsningen. A B1 B2 formulera sig och kommuni-cera i … skrift urskilja språkliga strukturer … Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. 2019-09-25 välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvali- tet och uttrycksfullhet på … resonemang om ionens och källornas trovärdighet och relevans. A-nvå .
Praktik ambassade washington

Välutvecklade resonemang skrivarkurs distans högskola
musikproduktion utbildning stockholm
creative music videos
skogome fangelse
ls coaching mid
ordinary people book
svart eu marke olagligt

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

god . anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 13) Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenska och resonemang och relativt väl underbyggda argument. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

RESONERA. För resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling Eleven för resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Välutvecklade resonemang som stöds av väl underbyggda resonemang om relevans och trovärdighet hos källorna. Kommunicera med anpassning till syfte och målgrupp.