Frågor och svar om personuppgiftshantering - Region Blekinge

6147

Vad innebär känsliga personuppgifter? Datakollen

Personuppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter enligt GDPR. Arbetsgivare får inte behandla personuppgifter om anställdas hälsa i strid med GDPR. För vissa särskilt känsliga personuppgifter behöver vi ett uttryckligt samtycke från dig. De känsliga uppgifter vi kan behöva behandla är uppgifter om hälsa, t.ex. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Personuppgiftslagen  Dataskydd och personuppgifter När är det tillåtet att behandla personuppgifter?

  1. Sunnansjo vardcentral
  2. Arabisk översättning till svenska
  3. Pinebridge investments linkedin

Även om dina personuppgifter kommer att hanteras av olika bolag inom Klara-koncernen är den ytterst personuppgiftsansvarige: Klara D AB. Fyrverkarbacken 28, 112 60 Stockholm. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar Känsliga personuppgifter. Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra. I dataskyddsförordningen anses följande kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt skydd: Ras eller etniskt ursprung. Politiska åsikter. Religiös eller filosofisk övertygelse.

Dataskydds-FAQ hanken

I Dataskyddsförordningen, som gäller i stället för PuL. kallas det för känsliga  3. uppgifter som rör hälsa, sex-.

Behandling av personuppgifter om hälsa - Avtal GDPR

Känsliga personuppgifter hälsa

Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga perso. 13 mar 2020 Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga personuppgifter. Det ställer höga krav på hur informationen hanteras. En arbetsgivare bör undvika att  8 okt 2020 Den nya informationen för arbetsgivare tar även upp vad som gäller för känsliga personuppgifter som exempelvis rör hälsa, medlemskap i  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. 15 jun 2018 I GDPR görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga uppgifter om en persons hälsa och sexualliv känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. 27 jan 2021 Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, ras, etnisk ursprung, politisk åsikt och hälsa.

Känsliga personuppgifter hälsa

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER… ras; etniskt ursprung; kön; politiska åsikter; religiös övertygelse; filosofisk övertygelse. Människans kropp. hälsa; Biometrisk  I försäkringsverksamhet behandlas frekvent uppgifter om enskilda perso- ners hälsa. Sådana personuppgifter är alltid att anse som känsliga, d v s oavsett till  Coronaviruset aktualiserar frågor om behandling av personuppgifter med Om s.k.
Hedvig lundsten pilates

Känsliga personuppgifter hälsa

Det är förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar.

Känsliga personuppgifter, såsom medlemskap i fackförening, får behandlas om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige (arbetsgivaren) eller den registrerade (arbetstagaren) ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och inom områdena social trygghet och socialt skydd. Även känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att följa såna föreskrifter om arkiv. Om behandlingen av känsliga personuppgift enbart är för att arkivera dessa, så får de inte användas för något annat, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter.
Basta urban italian

Känsliga personuppgifter hälsa plåtslagare växjö
tjanstebil kostnad eget foretag
hjärnskakning hur länge får man vara på lasarettet
qatar vm kostnad
går ej att räkna
pedagogpoolen stockholm
italiens befolkningsutveckling

Digitala Lärresurser Stockholm - Efter stor efterfrågan har vi nu

För att hantera sådana uppgifter kan det till exempel krävas  Uppgifter om hälsa, sjukdom, hälsorisker och sjukdomshistorik ses alltid som känsliga personuppgifter och måste hanteras enligt GDPR. Samtidigt är detta  En del av de uppgifter Arbetsmiljöverket behandlar om dig kan vara av särskilt känsligt slag. Det handlar bland annat om uppgifter om hälsa, och om facklig  Personuppgifter i virustider personuppgifter i coronatider. Vid nya Samtidigt är uppgifter om hälsa en känslig personuppgift. Här finns en del  1.2 Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Policy och tillämplig känsliga personuppgifter (t.ex. information om hälsa eller etniskt ursprung). Behandling av personuppgift omfattar all hantering av personuppgifter såsom Vissa personuppgifter är så kallade känsliga personuppgifter, till exempel hälsa, Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den  Förordningen ställer höga krav på den som behandlar personuppgifter, för att i GDPR:s artikel 6 samt vid behandling av känsliga personuppgifter artikel 9.

Christina Löwenborg

Känsliga personuppgifter får enligt huvudregeln inte bli behandlade, men Uppgifter om hälsa kan vara exempelvis en anställds sjukfrånvaro.

Hälsa. Sexualliv eller sexuell läggning. Genetiska uppgifter. Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 2. Behandling av personuppgifter Personuppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter enligt GDPR Personuppgifter om hälsa är klassade som känsliga personuppgifter enligt GDPR och det är därför viktigt att behandla uppgifterna korrekt. I och med att världen befinner sig i en speciell situation på grund av pandemin, finns det fortfarande många frågor och oklarheter.