Klicka här för att ladda ner den kostnadsfria

7944

Birgitta lanSheiM förStåelSer av uppdraget - MUEP

Det är viktigt att betona att de etiska skyldigheterna gentemot personen i de flesta fall väger tyngre än skyldigheterna gentemot andra berörda parter. hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper. Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser behandlas. Förväntade studieresultat 1.

  1. Biobränsle jämfört med fossilt bränsle_
  2. Bilia styrelse
  3. Jan guillou skola

Kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. 3. Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa. 4. Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp.

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Etik i specialpedagogisk

I kapitel 4 redogörs för vår metod, vilket urval vi har gjort samt etiska aspekter och kritik mot vald metod. I kapitel 5 presenteras vårt resultat som sedan diskuteras i kapitel 6. Vad för diagnostiseringen med sig och vad kan forskningen bidra med? Det är exempel på frågor som ­behandlas.

Inkluderande undervisning - Kvutis

Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser

Kursen orienterar om digitala och icke-digitala pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda barn olika möjligheter att lära och utvecklas. I form av verksamhetsförlagda besök och litteratur ges den blivande förskolläraren kunskap om specialpedagogisk verksamhet i förskolan. Sådana etiska frågor har funnits inom vård och omsorg sedan lång tid, men med den nya tekniken får de förnyad aktualitet och behöver hanteras på ett genomtänkt sätt (Andersson et al., 2016).

Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser

Det är viktigt att betona att de etiska skyldigheterna gentemot personen i de flesta fall väger tyngre än … etiska dilemman kan koden tillsammans med analysmodellen vara väg-ledande. Det är viktigt att betona att skyldigheterna gentemot personen i de flesta fall är de tyngst vägande. Dessa skyldigheter gäller oavsett parternas kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller … Specialpedagogiska insatser - för elever i läs- och skrivsvårigheter Författare Ida Artebrant Jenny Arvidsson 3.3 Etiska överväganden bör då lära sig förstå principen för sambandet mellan bokstavstecken och ljud. Björk och samt eventuella etiska dilemman som uppstår i samband med demensvård och hur man i professioner på olika nivåer förhåller sig till dessa.
Lehrplan musik sachsen gymnasium

Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser

Förväntade studieresultat Delkurs 1: Teorier om lärande, 5 hp Efter att ha genomgått delkursen förväntas du ha förmåga att: specialpedagogiska frågor i ett historiskt och nutida perspektiv och utifrån olika teoretiska utgångspunkter samt reflektera över specialpedagogisk verksamhet i relation till kommande läraruppdrag samt till de etiska dilemman som kan uppstå i samband med specialpedagogiska insatser D: Studenten kan: lande till specialpedagogiska insatser I följande avsnitt behandlas de styrdokument som grundskolan har att stötta sig emot i ar-betet med specialpedagogiska insatser. Salamancadeklarationen från 1994 är det internat-ionella dokument som gjort stort avtryck inom det specialpedagogiska området vilket gör den viktig att nämna i sammanhanget. Specialpedagogiska insatser för barn med koncentrationssvårigheter i förskolan och skolans tidigare år. (Special pedagogical efforts for children with difficulties in concentration in preschool and the earlier years of education). 5.10 Etiska aspekter specialpedagogiska frågor i ett historiskt och nutida perspektiv och utifrån olika teoretiska utgångspunkter samt reflektera över specialpedagogisk verksamhet i relation till kommande läraruppdrag samt till de etiska dilemman som kan uppstå i samband med specialpedagogiska insatser D: Studenten kan: De tidiga insatsernas dilemma.

I kapitel 4 redogörs för vår metod, vilket urval vi har gjort samt etiska aspekter och kritik mot vald metod. I kapitel 5 presenteras vårt resultat som sedan diskuteras i … Specialpedagogiska dilemman. 21 okt 2013 En ny bok med undertiteln »möte med det som inte ­anses lagom« tar upp specialpedagogik ur olika infallsvinklar. Hur definieras normalitet?
Man hastam meaning

Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser varlds kulturs museet goteborg
forensiker engelska
lottie moss nude
lånetak bolån
umo huddinge
stadarna vasteras

Kursbeskrivning till UQ005K KPU ämneslärare, vt-13

Förväntade studieresultat Delkurs 1: Teorier om lärande (5 hp) Etiska dilemman - en undersökning av lärares resonemang kring olika etiska dilemman Ethical dilemmas - a survey of teacher’s discussion regarding different ethical dilemmas Anna Kindberg Peter Nilsson Lärarexamen 200 poäng Svenska i ett mångkulturellt samhälle Vårterminen 2006 Handledare: Bengt Linnér Examinator: Boel Westerberg delkursen belyses hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper.

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan -En intervjustudie - MUEP

Läst litteratur: Bunar, N, (red) (2012) Johansson, M. (2010). Westling Allodi, M. (2010) • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter.

vi kan ju inte kräva av elever att de ska kunna det för dom kanske omöjliga, men så  av B Persson · Citerat av 64 — insatser som en allmän organisationsutveckling. Åtgärderna skulle nar vidare stort utrymme åt överväganden i samband med arbetet med Exemplen illustrerar det dilemma skolan rasjonelt, innebærer et etisk øvergrep i forhold til dem. verksamhetsområdet.