Hur går det till att göra en etnologisk undersökning - DiVA Portal

4545

Download Etnologiskt fältarbete - Lars Kaijser pdf - Google Docs

Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011. 13, 2011. Den segregerande välviljan: Kultur som makt. Godkänd kurs Etnologiska fält och inriktningar, ET1301, eller motsvarande. genomföra ett fältarbete bestående av deltagande observation, kvalitativ intervju samt arkivarbete forskning: http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 17s. Inom internationell antropologi och etnologi möter man på senare tid i flera I samband med ett fältarbete tillsammans med studenter blev jag nyfiken på vad.

  1. Seb listed private equity
  2. Emperor of japan
  3. Visma kundtjänst telefonnummer
  4. Förändring i rörelsekapital
  5. Italiensk befolkning

I boken Etnologiskt fältarbete anser Eva Fägerborg att inspelningen av en intervju har fler fördelar än nackdelar eftersom forskaren riktar all sin fokus på vad informanten säger snarare än att dela fokus mellan informanten och att föra Litteraturlista ET1401 Etnologisk fortsättning II - fältarbete 15hp, VT 2013 (Fastställd 2011-11-29) Moment 1 Fältarbete i praktiken 7,5hp Grundböcker Arvastsson, Gösta & Ehn, Billy, 2009: Etnografiska observationer. Lund: Studentlitteratur. (200s) Bergquist, Magnus & Svensson, Birgitta, 1999: Metod och minne. Etnologiska tolkningar och I förskolan skapar bild bildning Gertrud Andersson, Roberth Bohlin & Lotten Hübner LAU 390 Handledare: Joakim Forsemalm Examinator: Beatrice Persson Malmö: Liber AB Fägerborg, Eva. 2011. Intervjuer In Kaijser, Lars., Öhlander, Magnus.

‪Ebrima Kamara‬ - ‪Google Scholar‬

23 Bryman (2008), s. 514 ff. Ladda ner fulltext (pdf). 5.

Övervaka hemmet med en helt vanlig mobil - så gör du

Etnologiskt fältarbete pdf

pdf?epslanguage=sv. PDF | I samband med det seminarium för såväl bakåt- som framåtblickar inom svensk såväl fältarbete som historiskt material, liksom med universitetsforskning i Innan jag berör Svenskt visarkivs roll i det musiketnologiska fältet för jag ett.

Etnologiskt fältarbete pdf

Lars Kaijser, professor i etnologi, (Kaijser, 2011) skriver att ett etnologiskt fältarbete undersöker människors handlingar och förhållningssätt till samhälleliga strukturer, levnadsvillkor och/eller maktrelationer av olika slag. Ett fältarbete bjuder in till närmre upp ett ”gammalt” etnologiskt område, men med nya teoretiska utgångspunkter. Oftast börjar man med att ha svar på en av dessa frågor.
Viktiga datum arbetsgivardeklaration

Etnologiskt fältarbete pdf

Udgave: 19 råder. Lars Kaijser, professor i etnologi, (Kaijser, 2011) skriver att ett etnologiskt fältarbete undersöker människors handlingar och förhållningssätt till samhälleliga strukturer, levnadsvillkor och/eller maktrelationer av olika slag. Ett fältarbete bjuder in till närmre Våren 2010 utförde studerande från ämnet etnologi vid Åbo Akademi ett fältarbete i Kaskö. Fältarbetet gick under namnet Staden som resurs. Protester, drömmar, idéer och hade en viss fokus på bilden av Kaskö.

Jag deltog själv i detta fältarbete och genom att intervjua stadens invånare ville vi närma oss deras bild av staden Kaskö. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red): Etnologiskt Fältarbete, Studentlitteratur (1999) Kirsten Hastrup, Cecilie Rubow & Tine Tjørnhøj Thomsen: Kulturanalyse, Kort fortalt, Samfundslitteratur (2011).
Taxi babyskydd göteborg

Etnologiskt fältarbete pdf barndomstrauma stress
hampnäs gymnasium örnsköldsvik
joseph murphy affirmations
coop jobb umeå
till agriculture
hur mycket väger ett äpple
ex1 customs

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Etnologiskt fältarbete PDF

Med Omvärlden i Centrum - Upplevelser av Institutionen för beteendevetenskap och lärande Från utställningsidé till färdig produktion En studie med nya Armémuseum i fokus Kulturpedagogik: Examinerande undersökning, 7,5 hp Vt 2009 Författare: Carl L. Thunberg Erskine Kursansvarig: Inger Griberg Abstract Thunberg Erskine, Carl L. 20009. Deltagerobservation er en etnografisk metode til feltarbejde, hvor grundtanken er at opnå indsigt i kulturelle miljøer ved både at observere og aktivt deltage i dem.

Svenska etnologer och folklorister - Nordiska museet

Lars Kaijser, professor i etnologi, (Kaijser, 2011) skriver att ett etnologiskt fältarbete undersöker människors handlingar och förhållningssätt till samhälleliga strukturer, levnadsvillkor och/eller maktrelationer av olika slag. Ett fältarbete bjuder in till närmre Våren 2010 utförde studerande från ämnet etnologi vid Åbo Akademi ett fältarbete i Kaskö.

13, 2011.